Home/Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık 2017-11-17T10:24:01+00:00

Bireysel Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık

Özel Oyun Odası

0-12 yaş aralığındaki çocukların psikolojik ve gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik oluşturduğumuz bireysel psikoterapi çalışmaları, çocuğa bakım veren yetişkinler ve çocuğun kendisiyle uyguladığımız çalışmalar olarak iki kategoriye ayrılır.

Çocuğa bakım veren yetişkinler ile uyguladığımız çalışmalar kapsamında danışanlarımız:

 • Çocuğun psikolojik durumu ve gelişimi ile ilgili değerlendirme ve geribildirim alabilirler.
 • Aile yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları çözümleyebilir, aile fertleri arasındaki ilişkiyi ve iletişimi kuvvetlendirebilirler.
 • Ebeveynlik tutumlarını geliştirebilir, özellikle pozitif disiplin, şiddetsiz iletişim ve cezasız sınır koyma uygulamaları öğrenebilirler.
 • Çocuklarının uyku, beslenme ve tuvalet alışkanlıkları, duygudurumu ve sosyal gelişimi ile ilgili kısa süreli danışmanlık alabilirler.
 • İhtiyaç olduğunda orta ve uzun süreli psikoterapi almaya devam edebilirler.

Çocuklar ile uyguladığımız psikoterapi çalışmaları ise:

 • Çocuğun ruh sağlığı ve psikolojik gelişimi için ihtiyaç duyduğu desteği ona sunmayı,
 • Farkındalığını, özgüvenini ve ifade becerisini arttırmayı,
 • Yaşadığı ve yaşaması muhtemel zorlukların üstesinden gelebilmesi için ihtiyacı olan psikolojik donanımı çocuğa kazandırmayı hedefler.

Çocuklar ile birebir uygulanan bireysel psikoterapi çalışmaları ağırlıklı olarak oyun terapisi yaklaşımlarını içerir. Uzmanınız, çocuğunuzun ihtiyacına yönelik belirleyeceği psikoterapi yaklaşımını size açıklar ve alacağınız ortak kararlara uygun bir şekilde süreci yürütür. Oyun terapisinin kalıcı bir etkisi olabilmesi için genellikle en az 8-10 seans kadar sürmesi gerekir.

Merkezimizde oyun terapisi, çocuk gelişimi ve psikolojisi alanında uzmanlığını kazanmış, oyun terapisi alanında saygın bir kurumdan (A4PT Amerika Oyun Terapileri Derneği, Theraplay Enstitüsü, vb.) oyun terapistliği eğitimini tamamlamış ve süpervizyonlarına aralıksız devam eden uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır.

12-18 yaş arası gençler ile uyguladığımız bireysel psikoterapi çalışmaları, hayatlarının bu döneminde karşılaşmaları muhtemel pek çok sorunu daha rahat çözümlemelerine yardımcı olmayı ve ruh sağlıklarını kuvvetlendirmeyi amaçlar.

Bireysel psikoterapi çalışmalarında gençler:

 • Karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmek için ihtiyaçları olan psikolojik donanımı, içgörü ve farkındalıklarını geliştirebilirler.
 • Değişken-depresif ruh hali, anksiyete ve stres gibi durumları daha iyi anlayabilir ve daha etkili yönetebilirler.
 • Sosyal ilişkilerinde ve diğer aile bireyleriyle olan iletişimlerinde yaşadıkları sorunları tanımlayabilir ve çözebilirler.
 • Bilginin ya da yeteneğin sınanmasını veya diğer insanlara sunuma hazır hale getirilmesini gerektiren durumlarda ortaya çıkabilen “performans baskısı” ile daha iyi baş etmeyi öğrenebilirler.

Eğer karşılaşılan sorunlar ailenin diğer fertlerini de kapsıyorsa, gencin ve ailenin de onayı alınarak, ailenin diğer fertleri de terapi sürecine dahil edilebilir.

Yetişkinler ile uyguladığımız psikoterapi çalışmaları, bireylerin yaşadığı psikolojik sorunların temelinde yatan etkenleri keşfetmelerine ve çözüme kavuşturmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Yetişkinler bireysel dünyalarıyla ilgili konularda destek alabilecekleri gibi çift ilişkileri, aile ilişkileri ya da ebeveynlikleri ile ilgili de psikoterapi desteği alabilirler.

Bireysel psikoterapi çalışmaları ile yetişkinler:

 • Yaşadıkları zorlukların temelinde yatan etkenleri keşfederek, bu zorlukları üstesinden gelmek için ihtiyaçları olan psikolojik donanımı, içgörüyü ve farkındalıklarını geliştirebilirler.
 • Depresif ruh hali, kaygı-anksiyete ve stres gibi zorlu durumları daha etkili yönetebilirler.
 • Sosyal hayatlarında, iş hayatlarında ve aile yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları tanımlayabilir ve çözümleyebilirler.
 • Çift ilişkilerinde partnerler arası oluşan iletişim bloklarını ortadan kaldırabilir, birbirlerinin psikolojik durumları ve ihtiyaçları üzerindeki farkındalıklarını geliştirebilir ve ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar üzerinde çalışabilirler.
 • Bilginin ya da yeteneğin sınanmasını veya diğer insanlara sunuma hazır hale getirilmesini gerektiren durumlarda ortaya çıkabilen “performans baskısı” ile daha iyi baş etmeyi öğrenebilirler.

Yetişkinler ile uygulanan bireysel psikoterapi çalışmaları ihtiyaca göre psikanalitik-dinamik psikoterapi, bilişsel-davranışçı terapi ve hipnoterapi yaklaşımlarını içerebilir.

Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi arasındaki fark nedir? 2016-11-16T14:05:33+00:00

Psikolojik danışmanlık, yaşamda karşılaştığınız zorluklar ile ilgili aklınızdaki sorulara yanıt almak ve merak ettiğiniz alanlarda bilgi sahibi olmak için faydalanabileceğiniz, soru-cevap ağırlıklı işleyen, genellikle ebeveynlerin faydalandığı kısa süreli bir hizmettir. Psikoterapi ise, sorun yaşadığınız durumların temeline inmenizi ve bunları kökten çözümlemenizi hedefleyen, orta veya uzun süreli bir çalışmadır. Örneğin, çocuklarının gelişim basamakları ile ilgili soruları olan ebeveynler kısa süreli danışmanlık hizmetinden faydalanabilirler, ancak başkalarıyla güvenli ilişkiler kurmakta ya da stresini yönetmekte zorlanan bir bireyin ihtiyacı psikoterapidir.

Psikolojik desteğe ihtiyacımız olduğunu nasıl anlayabiliriz? 2016-11-16T11:16:21+00:00

Her bireyin mizacı, hayat deneyimleri ve sorunlarla baş etme yöntemleri farklı olduğundan, her birey psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu farklı yollarla gösterebilir. Kimi bireylerde psikolojik sorunlar uyku, yemek ve fiziksel işlevler gibi alanlarda yaşanan zorluklarla ortaya çıkarken, kimi bireylerde belirli bir döngüde yaşanan depresif-stresli ya da agresif ruh hali olarak ortaya çıkabilir.

Genel olarak bakıldığında, birey ya da aileler

 • günlük yaşamlarını ve temel fonksiyonları etkileyecek boyutta sorunlar yaşadıklarında,
 • travmatik bir deneyim yaşamaları ya da travmatik yaşantılara tanıklık etmeleri durumunda,
 • büyük hayat değişiklikleri yaşadıkları ya da zorlu ve stresli dönemlerden geçtikleri durumlarda,
 • farkındalık, içgörü ve psikoloji bilgilerini geliştirmek, bu sayede sorunlar ortaya çıkmadan engellemek istedikleri durumlarda psikolojik desteklerden faydalanabilirler.
Çocukların psikoterapi sürecinde neden ilk görüşme sadece ebeveynler ile yapılır? 2016-12-05T11:54:34+00:00

Çocukların ve ailelerin karşılaştıkları çoğu zorlu duruma detaylı bakıldığında, anlık tetikleyicilerden ziyade geçmişten bugüne doğru devam eden bazı örüntüler olduğunu görürüz. Bu zorlu durumların nedenlerini anlayabilmek ve çözüm yollarını keşfedebilmek için çocuğun yaşamına ve gelişimine bütüncül bir bakış açısıyla bakmak ve olası örüntüleri keşfedebilmek gerekir. Bunu sağlamanın yolu da çocuğun bugüne kadar kat ettiği bilişsel, psikolojik ve duygusal gelişim basamaklarını anlamayı, başından geçen önemli olayları bilmeyi, diğer aile üyelerinin mizacını, ilişki ve iletişim kurma yollarını tanımayı gerektirir. İlk görüşmede topladığımız detaylar bize sorunların kaynağını nerelerde aramamız gerektiğine, çocukla tanışırken özellikle nelere dikkat etmemiz gerektiğine, hangi sorunların birincil, hangi sorunların ikincil olduğunu anlamamıza ve gelişme kat edildikten sonra bunun nasıl sürdürülebileceğine dair önemli ipuçları sağlar. Bu sayede aile ile doğru bir planlama ya da yönlendirme yapabildiğimiz gibi, onların zamanını, emeğini ve inancını korumamız da mümkün olur. Detaylı hayat hikayesi alınmadan, çocuğu ve aileyi tanımadan hızlıca alınan kararlar ve planlanan müdahaleler belki semptomları iyileştirmeye yarayabilir, fakat yaşanan zorlukların kaynağında yatan durumların iyileşmesini mümkün kılamazlar.

Psikoterapi süreci ne kadar sürer? 2016-11-16T14:06:28+00:00

Her bireyin mizacı, yaşam öyküsü ve yaşadığı sorunlar farklı olduğu için bu sorunun belirli bir cevabı yoktur. Uzmanınız psikoterapi sürecine başlamadan önce ve süreç boyunca sizi psikoterapinin süresi ile ilgili bilgilendirecektir. Ortalama olarak bakıldığında çocuklar, gençler ve yetişkinlerin psikoterapi süreçleri aşağıdaki gibi işler.

Çocuklar:

 • Çocukların psikolojik durumları ve gelişimleri ile ilgili değerlendirmeler genellikle 2 seansta tamamlanır. Eğer ailenin ya da çocuğun orta veya uzun süreli psikolojik desteğe ihtiyacı olduğuna karar verilirse gerekli bilgilendirme ve yönlendirme bu süreçte uzman tarafından yapılır.
 • Oyun terapisine başlamanın gerekli olduğuna karar verilen durumlarda uzman bu sürecin yaklaşık kaç seans süreceğini aile ile paylaşır. Oyun terapisinin yapıcı bir etkisi olabilmesi için genellikle en az 6 seans düzenli olarak (haftada 1 veya 2 kere) gerçekleşmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda bu süre daha kısa ya da uzun sürebilir.
 • Eğer aile filial terapi ve ebeveyn eğitimlerine yönlendirilirse bu eğitimler genellikle 5-10 hafta arası sürer. Ailenin bu eğitimlerden tam verim alabilmeleri için tamamladıktan sonra düzenli aralıklarla bilgi tazeleme seanslarına devam etmeleri ve yaşadıkları örnek durumlar üzerinden destek almaları önerilir.

Gençler ve Yetişkinler:

 • Uygulanan psikoterapi yaklaşımına, bireyin mizacına ve yaşadığı sorunlara bağlı olarak psikoterapinin süresi değişebilir, ancak genç ve yetişkin danışanların terapiden fayda sağlayabilmeleri için genellikle en az 8-10 seans düzenli olarak psikoterapiye devam etmeleri önerilir.
Genç danışanların seansları aileleri ile paylaşılır mı? 2016-11-09T15:07:46+00:00

Hayır. Genç ve yetişkin danışanların seansları sırasında konuşulanlar ve yapılan çalışmalar, hayati bir tehlike içermediği ve danışan kendisi paylaşmak istemediği sürece, danışan ve uzman arasında kalır.

İlk seansta neler olur? 2016-11-05T21:14:40+00:00

İlk seans sizin terapistiniz ile, terapistinizin de sizinle tanıştığı, ihtiyaçlarınızın ve üzerinde çalışmak istediğiniz konuların belirlendiği, terapi sürecinin nasıl işleyeceğinin, ortalama ne kadar süreceğinin ve hangi terapi yaklaşımının uygulanabileceğinin planlandığı seanstır. Çocuklara yönelik bireysel terapi çalışmalarında çocuğun gelişim öyküsünün detaylarının alınması önemlidir, bu sebeple ilk seans sadece çocuğu yetiştiren yetişkinler ile gerçekleşir.

Çocukların seanslarına ebeveynler de dahil olur mu? 2016-11-09T15:02:22+00:00

0-2 yaş aralığındaki bebekler ile yapılan tüm çalışmalara ebeveynler de dahil olur. Ancak 2 yaşından itibaren, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi geliştirmeyi hedeflendiğimiz durumların dışında, çocuk ve terapist birebir seans yaparlar. Bu seanslar ‘özel oyun odası’ adı verilen, özel oyuncaklarla dolu keyifli ve huzurlu bir odada yapılır. Yapılacak çalışmanın detayları bir önceki görüşmede ebeveynler ile paylaşılır.

Seanslar ne kadar sürer? 2016-11-09T11:02:51+00:00

Tüm bireysel psikoterapi seansları 50 dakika sürer. Çocukların bireysel seansları sırasında çocuğu getiren yetişkin merkezimizde beklemelidir. Ebeveynler ile görüşülen seanslara çocuklar alınmadığı için getirilmelerini önermiyoruz.